TechBay destillert vann, 2 liter

11 på lager

Art.nr: 11183

Destillert vann er vann renset etter "gammelmetoden", altså kokt, fordampet og kondensert. Dette er en energikrevende (=kostbar) metode å rense vann på, men det er også en meget god metode.

Consolidated Sterilizer Systems om destillert vann: "Distilled water has virtually all of its impurities removed through distillation. Distillation involves boiling the water and then condensing the steam into a clean container, leaving nearly all of the solid contaminants behind. Distillation produces very pure water....."

Waterwise® Distillers om destillert vann: ".....The prolonged boiling process of distillation kills virtually all types of microorganisms, including bacteria, viruses and parasites. Microorganisms are not evaporated into the product water but remain in the boiling chamber as part of the residue....."

Noen benytter såkalt batterivann som kjølevæske. Batterivann kan være destillert vann, men som oftest er det bare avionisert/avmineralisert vann som er langt rimligere å produsere enn destillert vann. Ulempen med avionisert/avmineralisert vann er at denne metoden ikke fjerner mikroorganismer som er årsaken til organisk groe. I et batteri gjør batterisyren at mikroorganismene ikke er noe problem, men som kjølevæske i PC vannkjølingssystem forholder det seg annerledes.

Wikipedia om avionisert/avmineralisert vann: ".....Deionized water, also known as demineralized water .....deionization does not significantly remove uncharged organic molecules, viruses or bacteria, except by incidental trapping in the resin....."

Consolidated Sterilizer Systems om avionisert/avmineralisert vann: " ...However, deionization does not affect uncharged molecules, viruses or bacteria."